MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

2.výzva MAS OPZ 26.3.-10.6.2018_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

Poddokumenty

Hodnocení a výběr projektů

29.08. 2018

Hodnocení projektů proběhlo hodnotící komisí dne 16. 8. 2018. Programovým výborem došlo k výběru projektu formou per rollam ve dnech 21.…

Seminář pro žadatele v rámci 2. Výzva MAS Brdy-Vltava – Sociální podnikání (I.)

04.04. 2018
Seminář pro žadatele MAS Brdy-Vltava se uskutečnil dne 19. dubna 2018.
Seminář byl zaměřen na informování potenciálních žadatelů do výzva na Sociální podnikání. Jedná se o podporu v rámci Operačního programu…

Výzva MAS Brdy-Vltava na Podporu sociálního podnikání

23.03. 2018

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je dnem 26.3.2018 vyhlášena 2. výzva MAS Brdy-Vltava k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na Sociální podnikání.

Číslo výzvy MAS: 512/03_16_047/CLLD_16_01_045

Název…