MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

8.VÝZVA MAS IROP 27.9.2021 - 1.11.2021

Poddokumenty

8. VÝZVA MAS IROP - Integrovaný záchranný systém II (27.9.2021- 1.11.2021)

14.09. 2021

MAS Brdy-Vltava o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Brdy-Vltava o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 27. 9. 2021: