MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

27.05. 2021

Hodnocení projektů proběhlo hodnotící komisí dne 3. 8. 2021. Výběr projektů byl schválen Výběrovým orgánem PER ROLLAM ve dnech 4. - 11. 8. 2021. Programový výbor potvrdil výběr projektů formou PER ROLLAM ve dnech 18. - 23. 8. 2021. Přehodnocení projektů proběhlo hodnotící komisí dne 17.9.2021. Výběr projektů byl znovu schválen Výběrovým orgánem PER ROLLAM ve dnech 23.9. - 29.9. 2021. Dokumenty přiloženy v souborech ke stažení.