MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

6. VÝZVA MAS IROP - Sociální infrastruktura (4.12.2020 - 26.2.2021)

MAS Brdy-Vltava o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Brdy-Vltava o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 14. 12. 2020. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

číslo výzvy MAS: 350/06_16_072/CLLD_16_01_045

Název výzvy MAS: 6. Výzva MAS Brdy-Vltava – IROP – Sociální Infrastruktura

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 14.12. 2020 (od 12:00)

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 14. 12. 2020 (od 12:00)

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 26. 2. 2021 (do 15:00)

 

Kontakt na vyhlašovatele výzvy:

Bc. Markéta Dvořáková, DiS. - 733 327 934, brdy-vltava@seznam.cz

Bc. Dana Benáková - 605 344 750, benakova.brdyvltava@gmail.com

Ing. Kateřina Boukalová, Ph.D. - 605 344 750, boukalova.brdyvltava@gmail.com

(V případě dotazů prosím zasílejte na všechny výše uvedené e-mailové adresy).

 

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě naleznete v přiložených souborech.

Ostatní odkazy a dokumenty:

SCLLD MAS Brdy-Vltava na období 2014-2020

Systém pro zadávání žádostí o podporu ISKP2014+

Výzva č. 62 Sociální infrastruktua - integrované projekty CLLD

Obecná pravidla  (vydání 1.13, platnost  od 15. 10. 2019)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.3, platnost  od 4. 5. 2020)