MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

2.výzva MAS IROP 20.12.2018 - 2.3.2019

17.12. 2018

MAS Brdy-Vltava o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Brdy-Vltava o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 20. 12. 2018 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Číslo výzvy MAS: 284/06_16_075/CLLD_16_01_045

Název výzvy MAS: 2.výzva MAS Brdy-Vltava-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání ZŠ

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 20. 12. 2018 (od 12:00)

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 20. 12. 2018 (od 12:00)

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 2. 3. 2019 (do 12:00)

 

Kontakt na vyhlašovatele výzvy:

Bc. Markéta Dvořáková, DiS. - 733 327 934, brdy-vltava@seznam.cz

Bc. Dana Benáková - 605 344 750, benakova.brdyvltava@gmail.com

Ing. Kateřina Boukalová, Ph.D. - 605 344 750, boukalova.brdyvltava@gmail.com

 

 

V souvislosti s touto výzvou MAS pořádá seminář pro žadatele dne 4. 2. 2019 (více viz.Seminář pro žadatele v rámci 2. výzva MAS Brdy-Vltava-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání ZŠ).

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě naleznete v přiložených souborech.

 

Ostatní odkazy a dokumenty:

SCLLD MAS Brdy-Vltava na období 2014-2020

Systém pro zadávání žádostí o podporu ISKP2014+

Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - int.pr.CLLD

Edukační videa Informačního systému koncového příjemce (ISKP)