MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Rekvalifikace

01.10. 2019

Údržba městské zeleně

Koncem srpna účastníci projektu absolvovali poslední rekvalifikaci v tomto monitorovacím období- Údržba městské zeleně. Zaštiťovala ho stejně jako předchozí rekvalifikační kurz Práce s křovinořezem Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga v Písku. Z pracovní čety se ho v době od 14. 8. 2019 do 30. 8. 2019 účastnili čtyři zaměstnanci a dva účastníci se stali zaměstnanci čety na začátku nového monitorovacího období. Tento kurz obsahoval mimo jiné obecný úvod do problematiky, základy biologie a pedologie, seznámení se harmonogramy údržby městské zeleně a jednoduchými ekonomickými kalkulacemi, zakládáním městské zeleně nebo havarijními a zvláštními situacemi při údržbě. Povinně volitelnými tématy byly například údržba travnatých ploch, keřů, stromů, okrasných záhonů či péče o ostatní prvky zeleně. Kurz byl realizován přímo na Lesnické škole a také v terénu, kde účastníci získávali odborné znalosti pod vedením lektorů a kouče pracovní čety. Protože je nasmlouvané práce opravdu hodně a kurz byl velmi obsáhlý, využili účastníci také formu samostudia. Závěrem museli účastníci prokázat znalosti při závěrečné ústní zkoušce a výstupem jsou osvědčení o absolvování tohoto kurzu. Stejně jako všechna předchozí osvědčení o rekvalifikaci i tato usnadní následný vstup pracovníků na volný pracovní trh po ukončení účasti v projektu.