MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Rekvalifikace

Rekvalifikační kurz "Strážný"

Od 7. 2. 2020 probíhal v prostorách MAS Brdy – Vltava rekvalifikační kurz „Strážný“. Byl určen pro účastníky projektu „Podpora dlouhodobě nezaměstnaných v regionu Brdy – Vltava“ s registračním číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009236. Dozvědět se o možnosti zapojení do projektu a mít tak příležitost zdarma účastnit se nějakého námi nabízeného rekvalifikačního kurzu mohli zájemci z letáků na dobříšské pobočce Úřadu práce a v kanceláři MAS Brdy – Vltava.Šlo o akreditovaný kurz „Strážný“ (kód profesní kvalifikace 68-008-E) v rozsahu 40 hodin teoretické výuky. Celkem pět účastníků kurzu se spolu s lektorem a odborným garantem kurzu Mgr. Markem Bílkem ze společnosti M2C vzdělávalo v tomto oboru. Lektor má dlouhodobé zkušenosti s rekvalifikacemi dlouhodobě nezaměstnaných osob. Před začátkem kurzu byli účastníci informováni o tom, že lektor jim po skončení kurzu může pomoci s vyhledáním práce v dané profesní oblasti. Samotným obsahem kurzu a závěrečné zkoušky pak bylo obsluhování technických bezpečnostních systémů s orientací na přijímací zařízení a vyhodnocování signálů, uplatňování zásad součinnosti se složkami IZS a vymezenými osobami, aplikování právních základů bezpečnostní činnosti se zaměřením na vyhodnocování signálů z bezpečnostních systémů a organizování zákroků na narušených objektech. Dále pak organizování činností směřujících k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob, vedení dokumentace o provozu dohledového centra, o činnosti spojené s ostrahou, s kontrolami a s poskytovanými službami a nakonec organizování činností a výjezdů zásahových jednotek se zaměřením na komunikaci a předávání informací při organizování zásahů na narušených objektech. Absolventi kurzu pak mohou směřovat svou kariéru do ostrahy obchodních center nebo do vrátnic objektů a budov.

Po úspěšném ukončení za účasti tříčlenné komise dne 21. 2. 2020 bylo absolventům vydáno „Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu“. Výhodu má toto osvědčení pro absolventy v tom, že jeho platnost je neomezená, a tak jej není nutné obnovovat.

Projekt „Podpora dlouhodobě nezaměstnaných v regionu Brdy-Vltava“ se pomalu blíží do svého finále (srpen 2020), ale to neznamená, že v aktivitách polevujeme. Stále nabízíme podporu v oblasti sociální, pracovní a dluhové. Rádi pomůžeme vrátit se dlouhodobě nezaměstnaným z našeho okolí zpátky na pracovní trh. V květnu 2020 pořádáme krátký kurz „Finanční gramotnost“, který bude zajišťován Poradnou při finanční tísni. Zárověň ani tato rekvalifikace není posledním, kterou jsme realizovali. V plánu je např. ještě jeden běh rekvalifikačního kurzu "Práce s křovinořezem a motorovou pilou" .

Pokud jste osoba vedená Úřadem práce nepřetržitě déle než  1 rok, Vaše doba evidence zde dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců anebo jste evidováni nepřetržitě déle než 5 měsíců a zároveň je Vám 55-64 let, neváhejte obrátit se na kancelář MAS Brdy – Vltava. Rádi Vám poskytneme více informací týkající se výše zmíněného projektu.

Tento projekt s registračním číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009236 je spolufinancován Evropskou unií.

Poddokumenty