MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

2019 - Jarní činnosti pracovní čety

07.05. 2019

Na čem právě pilně pracuje naše pracovní četa?

Předchozí měsíce byly pro pracovní četu opravdu nabité. Pracovníci se věnovali údržbě a zvelebování v prostoru povodí Vltavy (Třebenice, Štěchovice), kde čistili břehy Vltavy po silném větru, vyřezávali náletové dřeviny a pálili ohně.

 V měsíci březnu byla pro pět našich pracovníků realizována rekvalifikace Arborista- základní stromolezecký kurz. To byla opravdu výzva a zkouška odvahy, kdy se účastníci museli poprat s velkou fyzickou náročností a manuální zručností potřebnou pro úvaz různých typů uzlů. Kurz probíhal čtyři dny a byl rozdělen na tematické celky, kdy se věnovali např. zákoníku práce a souvisejícím předpisům, pracovním postupům, vybavení pro stromolezení, možným rizikům při práci, atd.. Kurz byl realizován v Kolíně a Kostelci nad Černými lesy, kde se nachází arboretum pro nácvik praktických dovedností. Právě zde se konala praktická 24 hodinová část kurzu. Výsledkem jsou certifikáty pozemních pracovníků, které absolventům jistě pomůžou v budoucím profesním životě. Pro absolvování tohoto kurzu bylo z prostředků projektu zakoupeno také potřebné arboristické vybavení, se  kterým si tak rovnou vyzkoušeli práci v terénu a nyní ho budou hojně využívat při své každodenní činnosti.

Po nelehké rekvalifikaci se pracovní četa opět vrhla na údržbu prostor obcí. Poptávka naší práce ze strany obcí je totiž stále veliká. Aktuálně má za sebou jednodenní práci v Památníku Karla Čapka ve Strži (Stará Huť), na kterou byla výborná zpětná vazba a spokojenost ze strany vedení Památníku. V obci Ouběnice právě probíhá údržba veřejných prostor a stejná práce je naplánovaná na další týden ve Svatém Poli u Dobříše. V nejbližší době je nasmlouvaná práce v Dalekých Dušníkách, kde na četu čeká úprava koryta potoka coby protipovodňové opatření.

V květnu budou probíhat další naplánované rekvalifikační kurzy, např. Obsluha křovinořezu a motorové pily nebo Údržba veřejné zeleně. O tyto rekvalifikace je z řad našich zaměstnanců i nově příchozích uchazečů o vstup do projektu stále zájem.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.