MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

2019- Letní činnosti pracovní čety

10.07. 2019

Pracovní četa je stále vytížená

Mimo své běžné pracovní povinnosti nasmlouvané v okolních obcích se pracovníci zúčastnili dalšího naplánovaného rekvalifikačního kurzu. Tentokrát šlo o práci s křovinořezem. Stejně jako arboristický kurz obsahoval i tento jak teoretickou výuku, tak praktický nácvik. Celkově strávili pracovníci na Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga v Písku, kde kurzy pořádají, 25 hodin. Obsahem byla samozřejmě práce s křovinořezem,seznámení se s jeho konstrukcí a údržbou. Nutností bylo také seznámit se s nařízeními vlády o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Kurz byl zakončen ústní a praktickou zkouškou. Výstupem snažení jsou osvědčení, která stejně jako ta předchozí zvyšují uplatnitelnost našich zaměstnanců na trhu práce.

Pracovní četa je od okolních obcí nasmlouvaná na poměrně dlouhou dobu dopředu. V letních měsících měli pracovníci plné ruce práce s pletím na Včelníku u Nové Vsi pod Pleší nebo vyžínáním a přípravou veřejných prostranství pro pohodlný pohyb a pobyt na březích Vltavy v obci Županovice včetně renovace nátěru prvků na dětském hřišti. Nezastavily je ani rekordní teploty a i přes nelehkou práci a ztížené pracovní podmínky si nezapomněli plnit ani ostatní povinnosti vyplývající z účasti v projektu, k nimž patří účast na pravidelných skupinových a individuálních motivačních aktivitách.

Další rekvalifikační kurzy Údržba veřejné zeleně budou realizovány v nejbližších měsících.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.