MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Sociální oblast

Aktivity v sociální oblasti byly ze strany Brdy - Vltava o.p.s. započaty již v roce 2011, kdy byl vytvářen Komunitní plán sociálních služeb regionu Brdy - Vltava. Z důvodu malé šance na uplatnění na trhu práce pro osoby ohrožené sociálním vyloučením byla následně vytvořena sdílená pracovní četa, která upravuje veřejná prostranství obcí regionu a zároveń dává práci lidem, kteří ji z různých důvodů nemohou jinak sehnat. Další aktivitou v sociální oblasti je vytvoření Sociálního fondu regionu Brdy - Vltava, do kterého jsou shromažďovány prostředky od obcí i veřejnosti a ty jsou následně prostřednictvím výzev rozdělovány mezi místní ověřené poskytovatele sociálních služeb. V plánování sociálních služeb pokračujeme i nadále a zpracovali jsme Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb regionu Brdy-Vltava do roku 2022. Na jeho základě jsou realizovány dílčí aktivity v sociální oblasti a rovněž rozdělovány prosteřdky ze Sociálního fondu. Naší nejnovější aktivitou je pak komunitní centrum Svět dobrých lidí, ve kterém propojujeme potřeby a dostupné zdroje v naší komunitě. Pravidelně shromažďujeme a rozdělujeme potravinovou pomoc a další potřebné věci pro obyvatele našeho území, kteří se ocitli v nouzi.

Pokud hledáte pomoc a potřebujete zajistit sociální nebo zdravotní službu navštivte náš kontaktář http://pomoc.brdy-vltava.cz/

Pokud se chcete dozvědět o naší Sdílené pracovní četě, zde naleznete nově vydanou publikaci.

Do Světa dobrých lidí můžete nahlédnout zde.

Další aktivity v sociální oblasti naleznete níže.

Více viz jednotlivé sekce v Sociální oblasti:

Poddokumenty

Komunitní plán soc. služeb 2013-2017

25.06. 2014

Komunitní plán sociálních služeb v regionu Brdy-Vltava 2013 - 2017

Komunitní plán sociálních služeb regionu Brdy – Vltava vznikl jako návazný projekt Komunitního plánu regionu Dobříšsko. Šetřené území bylo rozšířeno částečně…