MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Řídící výbor MAP III

Hlavní pracovní orgán partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.

Povinní zástupci:

 • zástupce realizačního týmu MAP

 • zástupci zřizovatelů škol

 • vedení škol

 • učitelé

 • zástupci ze školních družin, školních klubů

 • zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání

 • zástupci základních uměleckých škol

 • zástupce KAP

 • zástupce rodičů

 • zástupce ITI

 • zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti navštěvují školy v území

 • zástupce ORP 

   

  Statut, Jednací řád, Jmenný seznam jednotlivých členů povinných zástupců a Komunikační strategie je k nahlédnutí v kanceláři Brdy-Vltava o.p.s. na adrese Pionýrů 892, Dobříš. 

Poddokumenty

První setkání Řídícího výboru MAP III

11.07. 2022

Řídící výbor se v novém projektu MAP III poprvé sešel první červnové pondělí. I když se setkání neslo spíše v seznamovacím duchu, přesto jsme v Řídícím výboru živě