MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Pracovní skupiny MAP III

V rámci projektu je ustanoveno 5 pracovních skupin: PS pro financování PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti PS pro rozvoje matematické gramotnosti a polytechniky PS pro rovné příležitosti PS pro posilování vztahu dětí a žáků k místu, kde žijí.

Poddokumenty

6. setkání - PS pro rovné příležitosti

31.07. 2023

7. prosince 2022 se členové pracovní skupiny seznámili s kartou KID a její implementací do území ORP Dobříš.

5. setkání - PS pro čtenářskou gramotnost

31.07. 2023

Doporučená literatura pro žáky základních škol a regionální občasník DRB byla témata, která jsme řešili 23. listopadu 2022.

4. setkání - PS pro matematickou gramotnost

31.07. 2023

21. listopadu 2022 si aktéři vyměnili své poznatky v oblasti kyberšikany. Téma bezpečnosti na internetu rezonuje i v části rodičovské veřejnosti. Někdy i v negativním smyslu např. odmítání nejběžnějších produktů k výuce jako např. MS Office, nástroje Google pro práci s dětmi.

3. setkání - PS pro matematickou gramotnost

31.07. 2023

Bude vytvořen sdílený disk, ke kterému budou mít přistup všichni, které mají zájem o nápady v MG. Bylo domluveno na setkání 19. září 2022.

II. společné setkání Pracovních skupin MAP ORP Dobříš

31.07. 2023

Cílem setkání bylo identifikovat ideální stav, kterého bychom chtěli v oblasti gramotností dosáhnout. Jednalo se o společné plánování, kdy každá pracovní skupina pracovala samostatně na podobě ideálního stavu v „jejich“ oblasti a identifikaci nástrojů, které lze pro dosažení ideálního stavu využít.