MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Výuková videa, nejen Khan Academy, ve výuce

30. května 2019 proběhl 10. vzdělávací seminář

Lektorkou semináře byla Ing. Bc. Alena Vlachová, která účastníkům představila možnosti práce s výukovými videi. Na praktických ukázkách si účastníci vyzkoušeli práci pedagoga i žáka v hodině hudební výchovy, poté  v přírodopisu a nakonec výchovy ke zdraví. Ukázala, jak a kde vhodná videa najít a jak s nimi pracovat.  Poskytování zpětné vazby - kritéria hodnocení si vyzkoušeli pedagogové vzájemně při tvorbě a představení úkolů, který během workshopu zpracovávali.

Následovala diskuze o využitelnosti této metody na školách účastníků. Některé účastníky seminář povzbudil k zavedení výukových videí do každodenní školní přípravy. Tento způsob prezentace výukové metody byl vysoce oceněn.

Poddokumenty