MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga

Dva vzdělávací semináře na téma inkulzivního vzdělávání

Lektorkou obou seminářů byla PhDr. et Mgr. Eva Burdová, MBA, která s účastníky probrala, jak vytvářet podmínky dobré a efektivní spolupráce pedagogů s asistenty pedagogů.  V jednotlivých částech semináře seznámila přítomné s tím, kdo je vlastně asistent pedagoga dle legislativy, jaké má kompetence, funkce a činnosti. Dále se hovořilo o vzájemné spolupráci učitele a AP, podílu  AP na realizaci individuálního vzdělávacího plánu,  o důležitých vztazích na bázi kooperace- AP – žák – rodiče žáka – učitel. V závěru semináře byl prostor na dotazy a sdílení zkušeností. 

První seminář se konal 20. 3. 2019 ve 2. základní škole Dobříš.

Druhý seminář na toto téma byl realizován v ZŠ Dobříš, Lidická 384 1. 4. 2019.

Pro velký zájem plánujeme další seminář s touto tématikou na podzim 2019.