MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Osobnostní a vzdělávací potřeby mimořádně nadaných dětí - 5. vzdělávací seminář

Lektorkou semináře byla Mgr. Monika Stehlíková, MBA, která s účastníky probrala, kdo je mimořádně nadané dítě/žák, jaká je jejich psychologická a neuropsychologická charakteristika, co je to nadání a inteligence.

Dále s nimi probrala možná úskalí, rizika, problémy i psychické potíže (v osobnostním vývoji, ve výchově i vzdělávání). Seminář  byl zaměřen na komunikaci učitel –  žák, rodič – dítě. Důraz byl kladen na správné stanovení podpůrných opatření. 

Poddokumenty

Soubory ke stažení

 
(0kB)