MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Vzdělávací aktivity MAPII

Během doby trvání projektu bude realizována podpora znalostních kapacit pro pedagogy v oblasti inkluze, dále odborně vedené workshopy na témata souvissející se spoluprací škol v oblasti rozvoje gramotností, polytechnického vzdělávání a prohloubení vztahu dětí a žáků k místu, kde žijí. Také proběhnou odborně vedené workshopy pro rodiče zaměřené na kvalitní inkluzivní vzdělávání. V rámci této aktivity budou podporovány školy v procesu plánování, kdy budou průběžně probíhat workshopy s cílem popsat potřeby škol. 

Poddokumenty

Osobnostní a vzdělávací potřeby mimořádně nadaných dětí

18.01. 2019

Lektorka: Mgr. Monika Stehlíková,

MBA Termín konání: 30. 1. 2019 od 15:00 do 18:00 hodin

Místo setkání: ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, Dobříš

Podpora a adekvátní výchova mimořádně…

Školský zákon

07.01. 2019

Lektorka: PhDr. et Mgr. Mgr. Zdeňka Vaňková

Termín: 17. ledna 2019, od 15:00 do 18:00 hodin

Místo:  Základní…

Feuersteinovo instrumentální obohacování

08.11. 2018

Vše si v praxi vyzkoušíte sami na sobě. Minimum teorie a přednášení!

1. vzdělávací seminář pro pedagogy v rámci MAP II

04.06. 2018

30. května 2018 proběhl vzdělávací workshop na téma PLÁN PEDAGOGICKÉ PODPORY A PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PRVNÍHO STUPNĚ. Lektorkou semináře byla PhDr. Lenka Felcmanová, PhD., která na základě předložených kazuistik představila tvorbu plánu pedagogické…