MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Vzdělávací aktivity MAPII

Během doby trvání projektu bude realizována podpora znalostních kapacit pro pedagogy v oblasti inkluze, dále odborně vedené workshopy na témata souvissející se spoluprací škol v oblasti rozvoje gramotností, polytechnického vzdělávání a prohloubení vztahu dětí a žáků k místu, kde žijí. Také proběhnou odborně vedené workshopy pro rodiče zaměřené na kvalitní inkluzivní vzdělávání. V rámci této aktivity budou podporovány školy v procesu plánování, kdy budou průběžně probíhat workshopy s cílem popsat potřeby škol. 

Poddokumenty

11. vzdělávací seminář - VÝUKOVÁ VIDEA (NEJEN) OD KHAN ACADEMY VE VÝUCE

06.05. 2019

Termín konání: 30. 5. 2019 od 15:00 do 18:00 hodin, Místo setkání: ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35 (vchod A, třída 6. A – 3. podlaží)

10. vzdělávací seminář - Khan Academy ve výuce matematiky a informatiky

06.05. 2019

Khan Academy ve výuce matematiky a informatiky Termín konání: 29. 5. 2019 od 15:00 do 18:00 hodin, Místo setkání: Kancelář MAS, Mírové nám. 1551, Dobříš

Osobnostní a vzdělávací potřeby mimořádně nadaných dětí - 5. vzdělávací seminář

17.04. 2019

Lektorkou semináře byla Mgr. Monika Stehlíková, MBA, která s účastníky probrala, kdo je mimořádně nadané dítě/žák, jaká je jejich psychologická a neuropsychologická charakteristika, co je to nadání a inteligence.

Dílna psaní

07.02. 2019

Termín konání: 25. 2. 2019 od 8:30 do 16:30 hodin Místo setkání: Čajovna Dobříš, Příkrá 342, 263 01 Dobříš Lektorka: MgA. Nina Rutová Seminář je vhodný pro pedagogy 5. - 9. ročníků ZŠ Seminář je akreditovaný MŠMT.

Změny ve školské legislativě 2016 - 2018

22.01. 2019

Ve čtvrtek 17. ledna proběhl další seminář, tetokrát zaměřený na školský zákon. Lektorkou semináře byla PhDr. et Mgr. Mgr. Zdeňka Vaňková, která s účastníky probrala, novinky ve školské legislativě.