MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Vzdělávací aktivity MAPII

Během doby trvání projektu bude realizována podpora znalostních kapacit pro pedagogy v oblasti inkluze, dále odborně vedené workshopy na témata souvissející se spoluprací škol v oblasti rozvoje gramotností, polytechnického vzdělávání a prohloubení vztahu dětí a žáků k místu, kde žijí. Také proběhnou odborně vedené workshopy pro rodiče zaměřené na kvalitní inkluzivní vzdělávání. V rámci této aktivity budou podporovány školy v procesu plánování, kdy budou průběžně probíhat workshopy s cílem popsat potřeby škol. 

Datum konání 

Název semináře

Lektor / Lektorka

Místo konání

Přihlásit se můžete zde:

Bude realizováno v zimě 2021

KRITICKÉ MYŠLENÍ

Mgr. Kateřina Šafránková

 

 

Bude realizováno na podzim 2020

BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA

Ing. Dana Votápková

 

 

Bude realizováno na podzim 2020

PRÁVNÍ POVĚDOMÍ PRO RODIČE

Mgr. Veronika Doleželová

 

 

12. 3. 2020 14:00-17:00

JAK DĚTI UČIT RECITOVAT

Mgr. Adéla Kameníková

 

https://forms.gle/yPN6n1Dic6cjoRDG7

Bude realizováno na podzim 2020

NÁCVIK SOCIÁLNĚ EMOČNÍCH DOVEDNOSTÍ

PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

 

 

27. 2. 2020 15:15-18:15

PROGRAMY PREVENCE PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ ZŠ

Markéta Hodačová

 ZŠ Nečín

 https://forms.gle/PBHYpQidbKgqGJfE9

25. 2. 2020 14:00-17:00

PROGRAMY PREVENCE PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZŠ

Markéta Hodačová

 ZŠ Trnka Dobříš

 https://forms.gle/9dZZ7KCnwonjjs3E8

19. 2. 2020 15:00-18:00

PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

 ZŠ Dobříš Lidická

 https://forms.gle/khaUNCJBAgSLvQsu9

11. 2. 2020 17:30-20:30

TEORIE TYPŮ – PRAKTICKÉ POZNÁNÍ SEBE I DRUHÝCH

Mgr. Šárka Miková

Kulturní dům Dobříš

 https://forms.gle/EghLmKMHWuW5HzbC6

Poddokumenty

Vzdělávání - jaro 2020

23.06. 2020

NEJSOU STEJNÉ – jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě , TVOŘÍME ZE DŘEVA, PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ, PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO 1. STUPEŇ ZŠ, PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO 2. STUPEŇ ZŠ, JAK DĚTI UČIT RECITOVAT - to jsou témata, se kterými se měli možnost seznámit, pedaogové, rodiče i další zájemci o vzdělávání. Dobře rozjetý vlak těchto aktivit zastavila mimořádná opatření v souvislosti s COVID-19. Plánované semináře,které se neuskutečnili, jsou přesunuté na podzim a zimu 2020/2021.

Vzdělávací akce v regionu Dobříšska a Novoknínska zima / jaro 2020

24.01. 2020

Harmongram vzdělávacích akcí včetně přihlašovacího formuláře pro druhé pololetí šk. roku 2019/2020.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY MAP – podzim 2019

11.12. 2019

Od září do začátku prosince jsme v rámci podaktivty „Podpora znalostních kapacit“ uspořádali deset vzdělávacích akcí, které navštívilo téměř dvě stovky osob. Vzdělávací akce byly zaměřeny na tři základní oblasti: polytechnické vzdělávání, inkluze a rozvoj gramotností. Tyto nelze ale od sebe jednoznačně oddělit a téma inkluze (integrace dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami) se prolínalo napříč všemi okruhy.

Vzdělávání přímo v regionu Dobříšska a Novoknínska

02.10. 2019

Připravujeme pro vás tyto semináře:

PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ žáků

17.09. 2019

Termín konání: 25. 9. 2019 od 15:00 do 18:00 hodin Místo setkání: ZŠ Dobříš Lidická, Lidická 384, Lektorka: Lenka Felcmanová