MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Hlasování per rollam Řídícího výboru MAP II

Ve dnech 31.1. 2019 až 7. 2. 2019 proběhlo hlasování per rollam členů ŘV Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II.

Tímto hlasováním byl aktualizován jmenný seznam členů ŘV, postup evaluace projektu MAP a aktuální Strategický rámec MAP, jehož nedílnou součástí je aktualizace investičních priorit organizací, které se zabývají vzděláváním v území Dobříšska a Novoknínska.

Zápis je uveden ke stažení níže.