MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Řídící výbor MAP II

Hlavní pracovní orgán partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.

Povinní zástupci:

 • zástupce realizačního týmu MAP
 • zástupci zřizovatelů škol
 • vedení škol
 • učitelé
 • zástupci ze školních družin, školních klubů
 • zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání
 • zástupci základních uměleckých škol
 • zástupce KAP
 • zástupce rodičů
 • zástupce ITI
 • zástupce ORP
 • zástupce Centra podpory projektu Strategické plánování a řízení ve školách (realizátor - Národní institut dalšího vzdělávání)

Statut, Jednací řád, Jmenný seznam jednotlivých členů povinných zástupců a Komunikační strategie je k nahlédnutí v kanceláři Brdy-Vltava o.p.s. na Mírovém náměstí 1551. 

Schválenou verzi 1.5 Dokumentu MAP a Přílohu č. 1 Strategický rámec MAP si můžete stáhnout v dokumentech ke stažení zde.

Poddokumenty

5. ŘÍDÍCÍ VÝBOR MAP II

13.01. 2021

Ve dnech 9. 12. 2020 - 16. 12. 2020 proběhlo hlasování členů ŘV Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II z důvodu vládních nařízeních formou per rollam.

4. ŘÍDÍCÍ VÝBOR MAP II

06.04. 2020

Ve dnech 23. 3. 2020 - 30. 3. 2020 proběhlo hlasování per rollam členů ŘV Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II.

3. ŘÍDÍCÍ VÝBOR MAP ORP DOBŘÍŠ II

26.07. 2019

Byly projednány a schváleny investiční záměry škol a knihoven na Dobříšsku a Novoknínsku. Proběhl workshop pro členy ŘV na téma Strategie rozvoje školy pod vedením Mgr. Františka Eliáše.

Hlasování per rollam Řídícího výboru MAP II

18.02. 2019

Ve dnech 31.1. 2019 až 7. 2. 2019 proběhlo hlasování per rollam členů ŘV Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II.

1. setkání ŘV MAP II

12.06. 2018

Ve čtvrtek 7. června proběhlo první setkání Řídícího výbrou "Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP II" v nově vybudované třídě pro budoucí prvňáčky v ZŠ Trnka Dobříš. Stručně jsme představili projekt MAP II, schválili Statut…