MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Řídící výbor MAP II

Hlavní pracovní orgán partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.

Povinní zástupci:

 • zástupce realizačního týmu MAP
 • zástupci zřizovatelů škol
 • vedení škol
 • učitelé
 • zástupci ze školních družin, školních klubů
 • zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání
 • zástupci základních uměleckých škol
 • zástupce KAP
 • zástupce rodičů
 • zástupce ITI
 • zástupce ORP
 • zástupce Centra podpory projektu Strategické plánování a řízení ve školách (realizátor - Národní institut dalšího vzdělávání)

Statut, Jednací řád, Jmenný seznam jednotlivých členů povinných zástupců a Komunikační strategie je k nahlédnutí v kanceláři Brdy-Vltava o.p.s. na Mírovém náměstí 1551. 

Schválenou verzi 1.5 Dokumentu MAP a Přílohu č. 1 Strategický rámec MAP verze 1.5 si můžete stáhnout v dokumentech ke stažení zde.

Poddokumenty

1. setkání ŘV MAP II

12.06. 2018

Ve čtvrtek 7. června proběhlo první setkání Řídícího výbrou "Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP II" v nově vybudované třídě pro budoucí prvňáčky v ZŠ Trnka Dobříš. Stručně jsme představili projekt MAP II, schválili Statut…