MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Proběhlo páté společné setkání pracovních skupin

Proběhla i příprava průběžné evaluace MAP.

Ve čtvrtek 28. března 2019 jsme se v Základní škole Malá Hraštice sešli se zástupci pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a polytechniky, pracovní skupiny pro rovné příležitosti a pro posilování vztahu dětí a žáků k místu, kde žijí.

Nejprve paní ředitelka místní školy provedla přítomné po budově školy, během které došlo ke sdílení zkušeností všech zapojených aktérů.

První bod se věnoval praktické ukázce stavebnice KuKi, kterou představili kolegové z CAVD.

Dalším bodem na programu byla příprava na průběžnou evaluaci projektu MAP. Nejprve každý  představil projekty, které realizuje jeho organizace, vyjma projektu MAP. Dále aktéři zhodnotili realizované aktivity MAP a také proběhla diskuse nad dalšími plánovanými aktivitami MAP.

Závěrem byly představeny plánované vzdělávací a implementační aktivity plánované do 31. 6. 2019.

Prezentace, materiály k evaluaci a  zápis ze setkání jsou možné k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy-Vltava, Mírové nám. 1551, Dobříš.