MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Třetí společné setkání pracovních skupin Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II

Počet dětí v území bude v následujícíh deseti letech růst a kapacity místních ZŠ budou nedostačující. Žáci 8. a 9. tříd dobříšských škol se v lednu 2019 zapojí do projektu "Příběhy našich sousedů". Prvním sedmi školám nadělíme stavebnici pod stromeček.

Ve čtvrtek 11. října 2018 se v areálu Centra aplikovaného výzkumu Dobříš sešli zástupci pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a polytechniky, pracovní skupiny pro rovné příležitosti a pro posilování vztahu dětí a žáků k místu, kde žijí. Jako první jsme diskutovali výstupy ze Sociodemografické studie v kontextu plánování potřeb škol v regionu, kdy v území bude chybět minimálně 10 kmenových tříd (2 pro první stupeň ZŠ a 8 pro stupeň druhý). Žáci 8. a 9. tříd základních škol v Dobříši budou od ledna 2019 hledat Příběhy našich sousedů. Tuto implementační aktivitu realizujeme ve spolupráci s organizací POST BELLUM. Zástupci CAVD prezentovali stavebnici - odrážedlo, kterou bychom rádi v prosinci 2018 nadělili prvním sedmi školám pod stromeček. Další budou následovat po Novém roce. Do konce roku 2018 plánujeme z projektu podpořit zapojené organizace formou divadelního kroužku, regionálního školního časopisu, exkurzí a pořízením stavebnic v polytechnickém vzdělávání – jedná se v souhrnu o částku přibližně 250 000 Kč.

Prezentace a zápis ze setkání jsou možné k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy-Vltava, Mírové nám. 1551, Dobříš