MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

ODBORNÉ PRACOVNÍ SKUPINY

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost, Pracovní skupina pro matematiku a polytechniku, Pracovní skupina pro rovné příležitosti, Pracovní skupina pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí

17. společné setkání pracovních skupin MAP II ze 8.6.2021 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

16. online setkání pracovních skupin MAP II ze 7.4.2021 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

15. online setkání pracovních skupin MAP II z 25.3.2021 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

14. online setkání pracovních skupin MAP II z 25.2.2021 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

13. společné setkání pracovních skupin MAP II z 16. 12. 2020 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

12. společné setkání pracovních skupin MAP II z 27. 8. 2020 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

11. společné setkání pracovních skupin MAP II z 23. 4. 2020 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

10. společné setkání pracovních skupin MAP II z 10. 3. 2020 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

9. společné setkání pracovních skupin MAP II z 13. 2. 2020 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

8. společné setkání pracovních skupin MAP II z 24. 10. 2019 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

7. společené setkání pracovních skupin MAP II z 5. 9. 2019 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

6. společné setkání pracovních skupin MAP II z 21. 5. 2019 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

5. společné setkání pracovních skupin MAP II z 28. 3. 2019 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

4. společné setkání pracovních skupin MAP II ze 13. 12. 2018 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

3. společné setkání pracovních skupin MAP II z 11. 10. 2018 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

2. společné setkání pracovních skupin MAP II z 28. 8. 2018 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

1. společné setkání pracovních skupin MAP II ze 7. 6. 2018 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

Poddokumenty

8. SPOLEČNÉ SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

11.12. 2019

24. října 2019 se uskutečnilo již osmé setkání pracovních skupin. Tentokrát se zástupci jednotlivých organizací společně sešli ve Wellness centru ve Svatém Poli. Pracovali na aktualizaci akčního plánu, byli informováni o chystaných rozhovorech se zástupci škol a společně se podíleli na přípravě Regionální školní hry.

7. společné setkání pracovních skupin

28.08. 2019

5. září 2019 proběhlo v dobříšské knihovně další setkání pracovních skupin. Účastníci byly seznámeni s projektem Streetwork na ZŠ, pracovali na přípravě dotazníku k nákladovosti vzdělávání a společně plánovali implementační aktivity na aktuální školní rok.

Šesté setkání pracovních skupin MAP

24.06. 2019

Byla představena výzva MAS Brdy-Vltava - Program rozvoje venkova, článek 20, ze kterého můžou být financovány školy. Byla představena možnost spolupráce s rukavičkářskou dílnou a začali jsme plánovat aktivity na příští školní rok.

Proběhlo páté společné setkání pracovních skupin

13.06. 2019

Proběhla i příprava průběžné evaluace MAP.

Pozvánka na 6. společné setkání pracovních skupin

10.05. 2019

Vážení členové pracovních skupin, rádi bychom vás pozvali na 6. společné setkání, které se uskuteční 21. května 2019 od 16:00 hodin v Základní škole Rosovice