MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

ODBORNÉ PRACOVNÍ SKUPINY

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost, Pracovní skupina pro matematiku a polytechniku, Pracovní skupina pro rovné příležitosti, Pracovní skupina pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí

17. společné setkání pracovních skupin MAP II ze 8.6.2021 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

16. online setkání pracovních skupin MAP II ze 7.4.2021 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

15. online setkání pracovních skupin MAP II z 25.3.2021 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

14. online setkání pracovních skupin MAP II z 25.2.2021 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

13. společné setkání pracovních skupin MAP II z 16. 12. 2020 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

12. společné setkání pracovních skupin MAP II z 27. 8. 2020 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

11. společné setkání pracovních skupin MAP II z 23. 4. 2020 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

10. společné setkání pracovních skupin MAP II z 10. 3. 2020 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

9. společné setkání pracovních skupin MAP II z 13. 2. 2020 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

8. společné setkání pracovních skupin MAP II z 24. 10. 2019 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

7. společené setkání pracovních skupin MAP II z 5. 9. 2019 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

6. společné setkání pracovních skupin MAP II z 21. 5. 2019 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

5. společné setkání pracovních skupin MAP II z 28. 3. 2019 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

4. společné setkání pracovních skupin MAP II ze 13. 12. 2018 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

3. společné setkání pracovních skupin MAP II z 11. 10. 2018 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

2. společné setkání pracovních skupin MAP II z 28. 8. 2018 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

1. společné setkání pracovních skupin MAP II ze 7. 6. 2018 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

Poddokumenty

12. společné setkání pracovních skupin MAP

13.01. 2021

Na sklonku prázdnin, v přípravném týdnu, 27. srpna 2020, jsme se mohli opět sejít osobně a společně pracovat na rozvoji vzdělávání v našem regionu. Na setkání byli přzvání noví zájemci o spolupráci na projektu MAP, dálšími hosty byl MgA. Miro Pogran, psycholog Mgr. Karel Černý, Hana Petáková z Ethely a z Malé technické univerzity nás navštívila Barbora Vítová. Účastníkům byla představena Výzva Místní akční plánování č. III a dále jsme pokračovali na aktualizaci dokumentu MAP.

11. společné setkání pracovních skupin

25.06. 2020

Implementace gramotností do regionální hry pro děti a žáky z regionu ORP Dobříš 10. března 2020 rozhodla Vláda ČR o uzavření škol od 11. 3. 2020, 12. března byl na celém území vyhlášen nouzový stav, který trval až do 17. května. Školy se mohly částečně otevřít až 25. 5. 2020.

10. společné setkání pracovních skupin

25.06. 2020

Implementace gramotností do regionální hry pro děti a žáky z regionu ORP Dobříš 10. března 2020 rozhodla Vláda ČR o uzavření škol od 11. 3. 2020, 12. března byl na celém území vyhlášen nouzový stav, který trval až do 17. května. Školy se mohly částečně otevřít až 25. 5. 2020.

9. společné setkání pracovních skupin MAP

30.04. 2020

13. února 2020 jsme přijali pozvání do 2. mateřské školy v Dobříši (školka u kina), kde proběhlo první společné setkání pracovních skupin v tomto roce 2020 s pořadovým číslem 9. Byla probrána tato témata: Krajský kabinet Středočeského kraje pro oblast matematika a její aplikace, Šablony III a výzva z tzv. čl. 20, implementace MAP pro školní rok 2019/20, harmonogram vzdělávacích aktivit do konce školního roku 2019/2020 a regionální hra.

Pozvání na 9. společné setkání pracovních skupin MAP

30.01. 2020

PS pro čtenářskou gramotnost, PS pro matematickou gramotnost a polytechniku, PS pro rovné příležitosti PS, pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí. Vážení členové pracovních skupin, rádi bychom vás pozvali na 9. společné setkání, které se uskuteční 13. února 2020 od 15:00 hodin ve 2. mateřské škole Dobříš, Přemyslova 1034.