MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Pozvání na 9. společné setkání pracovních skupin MAP

PS pro čtenářskou gramotnost, PS pro matematickou gramotnost a polytechniku, PS pro rovné příležitosti PS, pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí. Vážení členové pracovních skupin, rádi bychom vás pozvali na 9. společné setkání, které se uskuteční 13. února 2020 od 15:00 hodin ve 2. mateřské škole Dobříš, Přemyslova 1034.

Rámcový program setkání:

-          Implementační aktivity

  • Kateřina Melšová –  zpětná vazba na kožedělný workshop s L. Osičkovou
  • Informace o průběhu v druhém pololetí školního roku

-          Vzdělávání - harmonogram jaro 2020

-          Regionální hra pro MŠ,1. a 2. stupeň ZŠ

-          Pavel Miškovský (Krajský a oblastní metodický kabinet pro matematiku a její aplikace - SYPO) – představení spolupráce

-          Zdeněk Vacek (ředitel Památníku Karla Čapka)– možnosti spoluprácepro školy

-          Jan Helis (Tvoříme ze dřeva) – představení programu pro školy

 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti nejdéle do středy 12. 2. 2020

Poddokumenty

Soubory ke stažení

 
(513kB)