MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

9. společné setkání pracovních skupin MAP

13. února 2020 jsme přijali pozvání do 2. mateřské školy v Dobříši (školka u kina), kde proběhlo první společné setkání pracovních skupin v tomto roce 2020 s pořadovým číslem 9. Byla probrána tato témata: Krajský kabinet Středočeského kraje pro oblast matematika a její aplikace, Šablony III a výzva z tzv. čl. 20, implementace MAP pro školní rok 2019/20, harmonogram vzdělávacích aktivit do konce školního roku 2019/2020 a regionální hra.

V červnu 2019 byl ustaven Krajský kabinet Středočeského kraje pro oblast matematika a její aplikace a Mgr. Pavel Miškovský informoval přítomné o možnosti spolupráce se školami na území Dobříšska a Novoknínska.

Kateřina Boukalová informovala přítomné o připravované výzvě MAS Brdy-Vltava pro školy s názvem „Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech“ (tzv. čl. 20) a dále o připravované výzvě Šablony III.

Dále proběhlo sdílení informací k proběhlým tematickým workshopům, divadelní akademii, dětskému časopisu a vzdělávacím aktivitám . V rámci PS čtenářská gramotnost, PS vztah dětí a žáků k místu, kde žijí a PS pro rovné příležitosti byla představena nabídka spolupráce s Památníkem Karla Čapka včetně plánované květnové recitační soutěže.

Všechny pracovní skupiny pokračovaly v přípravě regionální hry.

Setkání plynule přešlo v tematický workshop Tvoříme ze dřeva.

 

Prezentace a zápis ze setkání jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy-Vltava, Mírové nám. 1551, Dobříš.