MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

8. SPOLEČNÉ SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

24. října 2019 se uskutečnilo již osmé setkání pracovních skupin. Tentokrát se zástupci jednotlivých organizací společně sešli ve Wellness centru ve Svatém Poli. Pracovali na aktualizaci akčního plánu, byli informováni o chystaných rozhovorech se zástupci škol a společně se podíleli na přípravě Regionální školní hry.

PS pro čtenářskou gramotnost, PS pro matematiku a polytechniku, PS pro vztah dětí k místu, kde žijí a PS pro rovné příležitosti se společně pracovali na aktualizaci Akčního plánu MAP. Další bod, který projednávali, se týkal žáků se SVP a rozhovorů o nich s jednotlivými zástupci přímo ve školách. Po té proběhlo plánování Regionální hry: na její přípravě a realizaci se budou podílet všechny pracovní skupiny; první krok k přípravě hry bylo stanovit si cílové skupiny a formát hry; hra bude vytvořena pro 3 CS, a to pro předškolní děti, žáky 1. stupně ZŠ a žáky 2. stupně ZŠ. Proběhlo stručné seznámení se zapojením do implementačních aktivit MAP a bylo představeno naplánované vzdělávání na podzim 2019 a zimu 2020. Další setkání proběhne 24. října ve Svatém Poli.

Prezentace a zápis ze setkání je k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy-Vltava, Mírové nám. 1551, Dobříš.