MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

4. společné setkání pracovních skupin MAP II

Ukázka prototypu skládacího ponku nejenom k výuce polytechnických předmětů. Harmonogram implementačních aktivit a vzdělávacích aktivit. Nové katalogy podpůrných opatření a možnost jejich pilotáže ve školkách a školách Dobříšska a Novoknínska. Harmonogram evaluace MAP II. Aktualizace strategického rámce MAP II. Stavebnice k výuce polytechniky.

 • Úvod setkání tentokrát patřil zástupcům CAVD, kteří představili prototyp skládacího ponku nejenom k výuce polytechnických předmětů. Pokud bude zájem, CAVD zadá hromadnou výrobu.
 • Harmonogramem implementačních aktivit:
  - byl vybrán název regionálního školního časopisu – DRB –  Děti regionu Brdy;
  - začala příprava divadelní akademie;
  - v prosinci 2018 proběhla 1. exkurze v rámci polytechnické výchovy;
  - ve spolupráci s organizací Post Bellum jsme začali připravovat projekt Příběhy našich sousedů;
  - v únoru 2019 vyjde první číslo časopisu DRB na téma "MY";
  - 10. 6. 2019 proběhne závěrečná prezentace Příběhů našich sousedů v konírně dobříšského zámku;
  - 19. 6. 2019 se v Památníku Karla Čapka uskuteční divadelní akademie, termín je zatím předjednán.

 • Plánované vzdělávací aktivity:
  17. 1. 2019 - Právní povědomí pro pedagogy
  30. 1. 2019 - Osobnostní a vzdělávací potřeby mimořádně nadaných dětí
  25. 2. 2019 - Dílna psaní – celodenní (od 8:00 do 14:00)
  21. 3. 2019 - Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga
 • Připravuje se nový Katalog podpůrných opatření pro žáky s SVP. Bude aktualizovaný a bude odrážet změny ve vyhlášce č. 27. Nově budou i metodiky pro mateřské školy. 
  Lenka Felcmanová nabízí zapojeným školám možnost účastnit se pilotáže nové metodiky v souladu s novým katalogem PO. V případě zájmu se obraťte na  lenka.felcmanova@cosiv.cz.
 • Evaluátorka projektu MAP II Lenka Felcmanová přítomné seznámila s harmonogramem evaluací.

  Stále trvá nabídka na vzdělávání k tématu podpůrných opatření dle potřeb cílové skupiny v regionu a metody práce od Lenky Felcmanové. Pokud bude zájem ze strany škol, ať informují Lucku Bubancovou. Na základě poptávky realizační tým uspořádá vzdělávání dle potřeb v území.

  Prezentace a zápis ze setkání je k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy-Vltava, Mírové nám. 1551 Dobříš.