MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

2. společné setkání pracovních skupin MAP II

Na sklonku prázdnin, v úterý 28. srpna se uskutečnilo druhé společné setkání pracovních skupin Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II (MAP II) ve Wellness centru ve Svatém Poli.

Úvodní část setkání byla věnována projektu Příběhy našich sousedů, který představila Věra Tůmová a Jiří Štěpo z organizace Post Bellum o.p.s. Milan Kymlička, zástupce Centra aplikovaného výzkumu Dobříš, přítomným představil čtyři možné koncepty stavebnic pro mateřské a základní školy k výuce polytechniky.

Po té došlo k plánování jednotlivých aktivit Implementace MAP II. Organizacím, jejichž zástupci se pravidelně setkávají v pracovních skupinách, byla nabídnuta možnost, přihlásit se k aktivitám na podporu čtenářské, matematické a polytechnické gramotnosti a dále k aktivitám, které podporují rovné příležitosti ve vzdělávání a vztah dětí a žáků k místu, kde žijí.

Závěrem byly představeny vzdělávací aktivity pro pedagogy plánované pro tento školní rok a proběhla diskuse k mapování rovných příležitostí pro děti do patnácti let v území ORP Dobříš.

V tuto chvíli pracujeme na přípravě:

  • regionálního školního časopisu,
  • meziškolního divadelního festivalu,
  • finalizace rozpočtu k projektu Příběhy našich sousedů,
  • finalizace rozpočtu k zakoupení výukových materiálů pro rozvoj matematické gramotnosti a polytechniky,
  • meziškolní znalostní soutěže.

Příští setkání se uskuteční 11. října 2018 od 16 hodin. Tentokrát se sejdeme v Centru aplikovaného výzkumu Dobříš. 

Zápis je možný k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy- Vtava, Mírové nám. 1551, Dobříš.