MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

17.společné setkání pracovních skupin z 8.6.2021

27.07. 2021

Setkání proběhlo prezenční formou v prostorách Komunitního centra Svět dobrých lidí na Dobříši.

Projednávali jsme:

- reflexe názorů členů pracovních skupin na téma "Dítě v ohrožení"

- reflexe na dotazník SKAV ke střednímu článku vedení škol

- aktivity MAP v novém školním roce 2021/2022

- podání projektové žádosti na navazující projekt MAP III

Prezentace a zápis ze setkání jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy-Vltava, Pionýrů 892, Dobříš.