MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

15.online setkání pracovních skupin 25.3.2021

27.07. 2021

Z důvodu COVID-19 a platných protiepidemických opatření jsme realizovali setkání opět online, a to 25.3.2021.

Projednávali jsme:

- metodika včasného záchytu "Dítě v ohrožení" vydanou organizací ČOSIV

- přehled dotačních příležitostí prostřednictvím MAS Brdy-Vltava a Ministerstva financí

- příprava podání projektové žádosti na pokračování projektu (MAP III)

- implementace gramotností pro děti a žáky - regionální školní časopis DRB, kniha o regionu, regionální hra, společné konzultace pro žáky a rodiče

- vzdělávání pro pedagogy

Prezentace a zápis ze setkání jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy-Vltava, Pionýrů 892, Dobříš.