MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

14.online setkání pracovních skupin 25.2.2021

27.07. 2021

Z důvodu COVID-19 a platných protiepidemických opatření jsme realizovali setkání opět online, a to 25.2.2021.

Projednávali jsme:

- SWOT analýzu v oblasti školství

- střední článek vedení škol

- implementace gramotností pro děti a žáky - regionální školní časopis DRB, kniha o regionu, regionální hra, workshop Tvoříme ze dřeva, projektové dny Lesní pedagogiky, Realizace společných konzultací pro žáky a rodiče

- vzdělávání pro pracovníky škol

 

Prezentace a zápis ze setkání jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy-Vltava, Pionýrů 892, Dobříš.