MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

12. společné setkání pracovních skupin MAP

Na sklonku prázdnin, v přípravném týdnu, 27. srpna 2020, jsme se mohli opět sejít osobně a společně pracovat na rozvoji vzdělávání v našem regionu. Na setkání byli přzvání noví zájemci o spolupráci na projektu MAP, dálšími hosty byl MgA. Miro Pogran, psycholog Mgr. Karel Černý, Hana Petáková z Ethely a z Malé technické univerzity nás navštívila Barbora Vítová. Účastníkům byla představena Výzva Místní akční plánování č. III a dále jsme pokračovali na aktualizaci dokumentu MAP.

Společné setkání pracovních skupin tentokrát hostila ZŠ Komenského nám. 35 Dobříš a program se začátkem nového školního roku byl velmi nabitý. 

Úvodní slovo patřilo akademickému malíři Mirovi Pogranovi s nabídkou interaktivní skládačky nejenom pro výuku anglického jazyka. Jako další sebe a novou psychologickou ordinaci v Dobříši představil psycholog Karel Černý. 

Managerka projektu MAP II Katka Boukalová představila přítomným výzvu MŠMT Místní akční plánování III. Členové všech pracovních skupin se vyjádřili k této výzvě kladně. Brdy-Vltava o.p.s začne připravovat žádost MAP III a bude v ní uvedena jako realizátor projektu. Dále Katka Boukalová představila průběžné výstupu z připravované aktualizace dokumentu MAP. A požádala přítomné o další spolupráci.

Lucka Bubancová představila harmonogram vzdělávacích aktivit pro nadcházející pololetí. Dále byla diskutována práce nad regionální hrou. Dále byl projednán harmonogram implementačních aktivit - Lesní pedagogika, workshopy a možnost jak za dané situace (omezení volnočasových aktivit ve školách) pracovat dále na divadelním kroužku. Z aktuální situace vyplynulo, že se školy nebudou účastnit recitační soutěže v PKČ.

Závěr patřil Haně Petákové z Etely a Barboře Vítové, která představila Malou digitální univerzitu.

 

Prezentace a zápis ze setkání jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy-Vltava, Pionýrů 892, Dobříš.

 

Poddokumenty