MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

10. společné setkání pracovních skupin

Implementace gramotností do regionální hry pro děti a žáky z regionu ORP Dobříš 10. března 2020 rozhodla Vláda ČR o uzavření škol od 11. 3. 2020, 12. března byl na celém území vyhlášen nouzový stav, který trval až do 17. května. Školy se mohly částečně otevřít až 25. 5. 2020.

Vzhledem k mimořádným událostem se toto setkání uskutečnilo v průběhu několika týdnů formou e-mailové konverzace. Tuto konverzaci doplňovali telefonické rozhovory a on-line videohovory mezi účastníky jednotlivých pracovních skupin.  

Setkání navazuje na zadaný "domácí úkol", kdy měli účastníci rozpracovat návrhy regionální hry, která vycházela z podzimního setkání. Ještě před omezením pohybu došlo k několika setkáním v rámci mini týmů. I výstupy těchto setkání sloužily jako podklad pro další práci.

Prezentace a zápis ze setkání jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy-Vltava, Mírové nám. 1551, Dobříš.

Poddokumenty