MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

ODBORNÉ PRACOVNÍ SKUPINY

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost, Pracovní skupina pro matematiku a polytechniku, Pracovní skupina pro rovné příležitosti, Pracovní skupina pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí

17. společné setkání pracovních skupin MAP II ze 8.6.2021 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

16. online setkání pracovních skupin MAP II ze 7.4.2021 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

15. online setkání pracovních skupin MAP II z 25.3.2021 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

14. online setkání pracovních skupin MAP II z 25.2.2021 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

13. společné setkání pracovních skupin MAP II z 16. 12. 2020 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

12. společné setkání pracovních skupin MAP II z 27. 8. 2020 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

11. společné setkání pracovních skupin MAP II z 23. 4. 2020 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

10. společné setkání pracovních skupin MAP II z 10. 3. 2020 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

9. společné setkání pracovních skupin MAP II z 13. 2. 2020 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

8. společné setkání pracovních skupin MAP II z 24. 10. 2019 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

7. společené setkání pracovních skupin MAP II z 5. 9. 2019 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

6. společné setkání pracovních skupin MAP II z 21. 5. 2019 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

5. společné setkání pracovních skupin MAP II z 28. 3. 2019 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

4. společné setkání pracovních skupin MAP II ze 13. 12. 2018 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

3. společné setkání pracovních skupin MAP II z 11. 10. 2018 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

2. společné setkání pracovních skupin MAP II z 28. 8. 2018 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

1. společné setkání pracovních skupin MAP II ze 7. 6. 2018 (PS pro čtenářskou gramotnost| PS pro matematiku a polytechniku| PS pro rovné příležitosti| PS pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí)

Poddokumenty

17.společné setkání pracovních skupin z 8.6.2021

27.07. 2021

Setkání proběhlo prezenční formou v prostorách Komunitního centra Svět dobrých lidí na Dobříši.

16.online setkání pracovních skupin 7.4.2021

27.07. 2021

Z důvodu COVID-19 a platných protiepidemických opatření jsme realizovali setkání opět online, a to 7.4.2021.

15.online setkání pracovních skupin 25.3.2021

27.07. 2021

Z důvodu COVID-19 a platných protiepidemických opatření jsme realizovali setkání opět online, a to 25.3.2021.

14.online setkání pracovních skupin 25.2.2021

27.07. 2021

Z důvodu COVID-19 a platných protiepidemických opatření jsme realizovali setkání opět online, a to 25.2.2021.

13. společné setkání pracovních skupin

14.01. 2021

Z důvodu covidových opatření jsme byli nuceni sejít se opět on-line. Dlouho jsme otáleli, protože jsme doufali v lepší epidemickou situaci, která bohužel nenastala.