MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

6. setkání pracovní skupiny pro financování - 24. 9. 2019

Aktualizace investičních záměrů

Zástupci zřizovatelů a starostové byli informováni o schválených investičních záměrech Řídícím výborem MAP dne 29. 8. 2019. Dokument byl zaslán na Ministerstvo pro místní rozvoj (dostupné zde: https://mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP/Stratigicke_ramce_MAP).

Další aktualizace záměrů bude možná nejdříve za půl roku.

 

Prezentace a zápis ze setkání je k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy-Vltava, Mírové nám. 1551 Dobříš. 

Poddokumenty

Soubory ke stažení