MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

5. setkání pracovní skupiny pro financování - 18. 6. 2019

Dotace pro školy přes MAS.

Zástupcům zřizovatelů byla představena možnost získání dotace přes MAS Brdy-Vltava:

  • Financováno z Programu rozvoje venkova 2014-2020 (Ministerstvo zemědělství).
  • MAS pomůže s administrativou kolem projektu.
  • Dotace pro mateřské a základní školy.
  • Předpokládaný termín vyhlášení výzvy na přelomu 2019 / 2020.
  • Sběr i drobných investic již nyní, nutné mít zapsáno ve Strategickém rámci MAP!!!  
    • Ideálně do 15. 8. 2019 prosíme, nahlásit veškeré plánované akce, popř. akce, které by měly být podpořeny z dotace přes MAS (Program rozvoje venkova, více v příloze č.2) a zanést je do aktualizovaného Strategického rámce tak, aby jej na konci srpna mohl schválit Řídící výbor MAP. Je nutný písemný souhlas zřizovatele školy o zahrnutí do MAP (není závazná realizace

Prezentace a zápis ze setkání je k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy-Vltava, Mírové nám. 1551 Dobříš.