MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Poddokumenty

6. setkání pracovní skupiny pro financování - 24. 9. 2019

11.12. 2019

Aktualizace investičních záměrů

4. setkání pracovní skupiny pro financování ze dne 19. 3. 2019

03.07. 2019

Informace o průběhu MAP, diskutovali jsme vytvoření svazkové školy pro druhý stupeň.

3. setkání pracovní skupiny pro financování

18.12. 2018

Veškeré aktivity projektu MAP, včetně vzdělávání, mzdových nákladů, pomůcek, kostýmů, kulis, apod. jsou hrazeny z rozpočtu Projektu MAP II.

2. setkání pracovní skupiny pro financování

18.12. 2018

Počet dětí v území bude v následujících deseti letech růst a kapacity místních ZŠ budou nedostačující. V území se potýkáme se zápisovou turistikou. MAS Brdy - Vltava chystá výzvu pro školy.