MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Pracovní skupiny MAPII

V rámci projektu bude ustanoveno 5 pracovních skupin: PS pro financování PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti PS pro rozvoje matematické gramotnosti a polytechniky PS pro rovné příležitosti PS pro posilování vztahu dětí a žáků k místu, kde žijí. Pracovní skupina pro financování se schází samostatně, další čtyři skupiny se schází vždy v jednom termínu na společném setkání PS.

Poddokumenty

ODBORNÉ PRACOVNÍ SKUPINY

17.12. 2018

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost, Pracovní skupina pro matematiku a polytechniku, Pracovní skupina pro rovné příležitosti, Pracovní skupina pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí