MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Zámek Dobříš ožil příběhy dobříšských sousedů

Závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů v Dobříši proběhla 10. června 2019 v Konírně Zámku Dobříš. Žáci 7. až 9. ročníků ze dvou základních škol (2. ZŠ Dobříš a ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35) představili před zcela zaplněným sálem příběhy šesti pamětníků.

Žáci ve svých pestrých prezentacích například předvedli divadelní scénky s kostýmy, zazpívali a zahráli na kytaru. Slyšeli jsme také ukázky z jejich reportáží. Na konci své prezentace předali pamětníkovi drobný dárek a slunečnici. Několikrát byli diváci tak nadšeni, že výkon týmu ocenili bouřlivým potleskem a pískotem.

Porota ve složení – Jana Derflová (ředitelka ZŠ Trnka), Lucie Uriková (historička  a skautská vedoucí) a Ivan Vodochodský (sociolog a mediální analytik) rozhodla tak, že bodový rozdíl mezi týmy byl velmi těsný. Největší počet bodů celkově získal tým ZŠ Dobříš Komenského nám. 35, který zpracoval vyprávění paní Kristiny Váňové. Bonusem pro tento tým je zážitková šifrovací hra v ulicích Starého Města pražského Avraham Harshalom. I když nejvíce bodů mohl získat jen jeden tým, všechny týmy byly za své půlroční úsilí odměněny zajímavou stolní hrou od firmy Mindok, dárkovými předměty od MAS Brdy-Vltava, CD Příběhy 20. století od Post Bellum, exkurzí v redakci týdeníku Respekt a možností komentované návštěvy v ČRo Plzeň. Celou akci hudebně doprovodili žáci ZUŠ Dobříš pod vedením paní učitelky klavíru Lucie Tóth a celým odpolednem nás spolehlivě provedl moderátor Václav Sklenář.

Návštěvníky závěrečné prezentace pozdravila ředitelka MAS Brdy-Vltava, Markéta Dvořáková, organizace, která se na celém projektu podílela finančně a organizačně v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008630. Krátce promluvila také paní Michaela Szkála z Post Bellum o.p.s.. Zvláštní poděkování od regionálního koordinátora Jiřího Štěpa si kromě všech pamětníků také zasloužili pedagogové, kteří týmy projektem provedli. Výsledky práce jednotlivých týmů si můžete prohlédnout na stránkách projektu.

Fotografie: Patrik Plavec a archiv MAS Brdy-Vltava