MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Lesní pedagogika

Motto: "O lese učit v lese"

Jedná se projektový den s lesníkem v oblasti Hřebenů či Dobříšské pahorkatiny. Někdy mohou žáci navštívit i blízké dřevozpracující podniky.

Poddokumenty

Do lesa s Jakubem

14.01. 2021

Motto "O lese učit v lese" si vzal za své Ing. Jakub Mácha, který na přelomu měsíců září a října, ještě když školy byly otevřené všem, vedl výuku lesní pedagogiky pro děti a žáky z území Dobříšska a Novoknínska přímo v lese. Některým počasí přálo, někteří si po návratu z lesa zasloužili suché oblečení a čaj. Všichni si odnesli neopakovatelný zážitek a snad i něco, co ještě o lese nevěděli, ale již vědí.