MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

DA 2019

Společný divadelní projekt čtyř škol z Dobříšska a Novoknínska vyvrcholil 19. června 2019 v Památníku Karla Čapka.

DA 2019 v čase

červen 2018 - první schůzky se zájemci z řad škol o realizaci divadelní akademie

září 2018 - ustanovení "minitýmu" skládajícího se se zapojených škol, domluva nad organizací divadla (vč. zajištění kostýmů, ozvučení, přípravy kulis, nácviku her), návrh pohádek, domluva nad místem konání

listopad 2018 - šití kostýmů, zvuková složka, zajištění místa konání představení v Památníku Karla Čapka, výběr pohádek: Brémští muzikanti, Doktorská pohádka, Poučná pohádka pro malá čuňátka

březen 2019 - doladění kulis a kostýmů, zajištění ozvučení, domluva nad zkouškou mikrofonů

květen 2019 - generálka v tělocvičně ZŠ Lidická a v Památníku Karla Čapka a zajištění dopravy dětí, příprava programu, příprava občerstvení

červen 2019 - poslední schůzka minitýmu před samotným divadelním představením, domluva nad koordinací celého dne, kdy se bude divadelní představení odehrávat

VELKÝ DEN 19. ČERVNA 2019 !!!!!!!!

Poddokumenty

Proběhlo divadelní představení v Památníku Karla Čapka

24.06. 2019

Myšlenka uspořádat společné divadelní představení několika škol vznikla již v roce 2017. Tato myšlenka se proměnila ve skutečnost 19. června v inspirativním prostředí památníku Karla Čapka ve Strži společnou prací žáků a pedagogů ze 4 škol - ZŠ Dobříš, Komenského nám., ZŠ Rosovice, ZŠ Dobříš, Lidická a Základní umělecké školy Dobříš.

DIVADELNÍ AKADEMIE 2019

13.06. 2019

Myšlenka uspořádat společné divadelní představení několika škol vznikla již v roce 2017. Na tuto myšlenku se nám podařilo navázat v září 2018 přípravou divadelního vystoupení žáků ze ZŠ Dobříš, Komenského nám., ZŠ Rosovice, ZŠ Dobříš, Lidická a Základní umělecké školy Dobříš.

Brémští muzikanti a Poučná pohádka pro malá čuňátka

15.04. 2019

Příprava na divadelní akademii v ZŠ Rosovice

Doktorská pohádka

12.04. 2019

Příprava na Divadelní akademii v ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35