MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Implementace MAP

Realizace zájmových kroužků a aktivit prohlubujících gramotnost a posilujících vztah dětí a žáků k místu, kde žijí.

Soubor aktivit podporujících polytechnické vzdělávání na MŠ a ZŠ.

Tvorba výukových materiálů pro zakomponování regionální identity do výuky vybraných předmětů.

 

Zápisy se setkání jednotlivých realizačních týmů jsou  možné k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy-Vltava, Mírové nám. 1551 Dobříš. 

Poddokumenty

Lesní pedagogika

14.01. 2021

Motto: "O lese učit v lese"

DRB

10.04. 2019

Děti Regionu Brdy - časopis od dětí nejen pro děti

Příběhy našich sousedů

24.01. 2019

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie,…

Stavebnice

07.01. 2019

Třináctého prosince jsme rozdělily sedm prvních stavebnic k podpoře výuky polytechnického vzdělávání na základních a mateřských školách. Jedná se o dřevěné odrážedlo, které si mohu děti sestavit sami v několika variantách. Stavebnici nám dodalo Centrum…