MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Cestovní ruch

Brdy - Vltava o.p.s. je dlouhodbě aktivní v rozvoji cestovního ruchu v regionu. Společně s aktéry v této oblasti byla vytvořena turistická destinace Od Brd k Vltavě, k jejíž propagaci slouží webový portál www.odbrdkvltave.cz.

Níže naleznete další aktivity organizace zaměřené na rozvoj cestovního ruchu v regionu.

Více viz jednotlivé sekce v oblasti cestovního ruchu:

Poddokumenty

Projekt „Společná Evropa – od minulosti k současnosti“

22.08. 2014

Projekt financovala Evropská unie v rámci programu "Evropa pro občany".

Účast: Projekt umožnil setkání 90 občanů, z nichž 20 pochází z města Tonnerre (Francie), 30 z města Ledro (Itálie) a 40 z

Strategie cestovního ruchu

22.08. 2014

Aktivity realizované v rámci strategie jsou pravidelně aktualizovány a vyhodnocovány společně s aktéry v cestovním ruchu.

Společná propagace regionu

25.06. 2014

Projekt společná propagace regionu Brdy-Vltava