MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

  • Domů>>
  • Aktuality>>
  • Výroční zpráva Brdy-Vltava o.p.s. a MAS Brdy-Vltava za rok 2022

Výroční zpráva Brdy-Vltava o.p.s. a MAS Brdy-Vltava za rok 2022

31.07. 2023

Naše motto "Pojďme společně podpořit rozvoj našeho regionu" je vidět ve všech našich aktivitách. Jejich přehled vždy sumarizujeme ve výroční zprávě. Tu za rok 2022 najdete na tomto odkazu. Vždycky, když dáme na papír výčet aktivit, které jsme v daném roce realizovali, nestačíme se divit, kolik toho opět bylo, od velkých projektů po celou řadu menších akcí. Zde jen ochutnávka:

- koordinace pracovní čety regionu Brdy-Vltava v rámci projektu Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání s podporou Úřadu práce ČR,

- podpora žadatelů z našeho regionu v dotačních titulech prostřednictvím Strategie komunitně vedeného místního rozvoje naší MAS v rámci projektu Provozní a animační činnosti MAS Brdy-Vltava podpořeného z Integrovaného regionálního OP,

- spolupráce a společné plánování se školami i obcemi v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II a navazujícím projektu III podpořených z OP Výzkum, vývoj, vzdělávání,

- provozování komunitního centra Svět dobrých lidí na Dobříši v rámci stejnojmenného projektu podpořeného z OP Zaměstnanost,

- koordinace pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, nejprve individuálně a pouze s podporou komunity, později v rámci 3 na sebe navazujících projektů podpořených Ministerstvem vnitra i Mezinárodní organizací pro migraci (IOM Czechia),

- již po 8 vyhlášení a administrace výzvy ze Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava na dofinancování ověřených regionálních poskytovatelů sociálních služeb, do kterého se pravidelně zapojuje na 23 obcí z celkových 32 v regionu Brdy-Vltava,

- organizace lesní pedagogiky pro děti a žáky ze škol v našem regionu s praktickými ukázkami přímo v lese podpořené ze Středočeského kraje,

- a ke konci roku pak pomoc žadatelům především z řad seniorů s novým dotačním titulem Nová zelená úsporám Light.

A se stejným elánem jsme se pustili do práce i v roce 2023, ale to již bude náplní příští výroční zprávy :-).

Bez spolupráce a podpory velkého množství lidí z našeho území by to ale vůbec nešlo. Proto velké díky patří všem, se kterými jsme mohli na výše uvedených projektech a dalších zde nevyjmenovaných aktivitách spolupracovat a společně náš region rozvíjet.

Tým MAS Brdy-Vltava

Markéta Dvořáková

Kateřina Boukalová

Lucie Bubancová

Dana Benáková

Eva Lenhartová

Veronika Šafaříková

Lucie Procházková

Hana Šlápotová