MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Seminář Vzdělávací program Začít spolu

12.01. 2018

Seminář poskytl účastníkům základní vhled do Vzdělávacího programu Začít spolu. Účastníci se seznámili se základními principy a východisky programu a s typickým průběhem dne v Začít spolu.  Práce pedagogů a dětí byla demonstrována na  videoukázkách a fotografiích ze tříd Začít spolu. Účastníkům byla představena historie Vzdělávacího programu Začít spolu. Přínosem pro cílovou skupinu ve vazbě MAP je především kladení důrazu na rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka. Účastníci mohou implementovat principy programu ve své výuce, nebo začít implementovat celý program Začít spolu. Pedagogům byl přiblížen pohled triády (rodič-žák-pedagog) na principu partnerství. Učitelé budou při výuce klást důraz na to, aby dítě bylo schopné volit z různých variant, což je velmi důležité pro rozvoj klíčových kompetencí tak, aby žáci uměli v 5.ročníku ocenit a ohodnotit aktivity a říci o to, co potřebují.