MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

  • Domů>>
  • Aktuality>>
  • Pozvánka na seminář Vztahy, intimita a sexualita u lidí s MP a/nebo autismem

Pozvánka na seminář Vztahy, intimita a sexualita u lidí s MP a/nebo autismem

02.03. 2018

Lektorka: PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.

Termín: 13. března 2018, od 15:00

Místo:  ZŠ Dobříš, Lidická 384

Program je uveden v příloze - bližší informace o obsahu semináře a lektorce naleznete v přiložené pozvánce

Seminář se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .

Prosím o nahlášení jmen osob, které se semináře zúčastní na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.
 
Těšíme se na viděnou.