MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Nová zelená úsporám LIGHT

V Místní akční skupině pomůžeme s celým procesem od podání žádosti až po doložení realizace úsporných opatření. Dotace je poskytována v maximální výši 150 000 Kč na úsporná opatření na rodinném domě. Žádat můžete od 9. 1. 2023 přes Agendový informační systém SFŽP ČR.

Žadatel o podporu musí být vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, na jehož úpravy je dotace požadována. V tomto domě má trvalý pobyt a zároveň jej prokazatelně dlouhodobě obývá. 

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo je žadatel příjemce příspěvku na bydlení. 

Pokud máte o dotaci zájem, kontaktujte nás na na e-mail: zelena@brdy-vltava.cz . Do emailu uveďte Vaše jméno, telefonický kontakt, adresu realizace opatření a popis plánované realizace. Na základě tohoto emailu Vás budeme kontaktovat.

Informace k celému programu naleznete také na https://novazelenausporam.cz/nzu-light/  

Poddokumenty