MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Naše aktivity v sociální oblasti JSOU VIDĚT!

09.11. 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zveřejnilo příklady dobré praxe projektů v sociální oblasti. Jako vzor vybralo několik místních akčních skupin z celé České republiky a my jsme mezi nimi :-). Na tomto odkaze naleznete případové studie dobré praxe Místních akčních skupin zapojených do OPZ

Díky podpoře CLLD z OPZ se podařilo MAS Brdy-Vltava dosáhnout pozitivních změn v oblasti dostupnosti a kvality sociálních služeb, podpory zaměstnanosti a sociálního začleňování osob se zdravotním a mentálním postižením. Komunitní centrum Svět dobrých lidí zřízené MAS je příkladem synergie podpory, kde probíhají aktivity a programy pro klienty ze sociální služby Stéblo, seniory z pečovatelské služby, děti (ve spolupráci MAS s OSPOD), setkání MAS s poskytovateli sociálních služeb, atd., nachází se tam šatník a potravinová pomoc pro lidi v nouzi a řada dalších komunitních aktivit.

V souborech zveřejněných níže naleznete celou případovou studii o našich aktivitách v sociální oblasti.