MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

LEARNING STORIES v MAP

18.12. 2017

14. prosince proběhl seminář zaměřený na představení zahraniční metody LEARNING STORIES jako nástroje pro pozorování, dokumentaci, hodnocení a podpoře vzdělávacích procesů u dětí předškolního věku. Metoda reflektuje individuální rozdíly mezi dětmi a orientuje se na kompetence dítěte, dispozice k učení a jeho rozvoj. Účastníci si na příkladech vyzkoušeli, jak tuto metodu uplatnit v prostředí české mateřské školy. Seminář vedla PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.