MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

  • Domů>>
  • Aktuality>>
  • Kritické myšlení - rozvoj učitelských dovedností (1.stupeň ZŠ)

Kritické myšlení - rozvoj učitelských dovedností (1.stupeň ZŠ)

31.10. 2017

Další téma, které se nám povedlo domluvit na základě potřebnosti v území.

Téma: Kritické myšlení - rozvoj učitelských dovedností (1.stupeň ZŠ) - bližší informace o obsahu semináře a lektorovi naleznete v přiložené pozvánce

Lektorka: PaedDr. Jitka Jandová

Termín: 1. listopadu 2017 od 15:00

Místo: ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Program je uveden v příloze.

Seminář se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .

Prosím o nahlášení jmen osob, které se semináře zúčastní na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.