MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

  • Domů>>
  • Aktuality>>
  • 3.výzva MAS IROP_DOPRAVA_4.3.-31.5.2019_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ ZAHÁJEN

3.výzva MAS IROP_DOPRAVA_4.3.-31.5.2019_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ ZAHÁJEN

04.03. 2019

MAS Brdy-Vltava jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Brdy-Vltava o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 4. 3. 2019 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu - oblast DOPRAVA.

Číslo výzvy MAS: 281/06_16_038/CLLD_16_01_045

Název výzvy MAS: 3. Výzva MAS Brdy-Vltava – IROP – Doprava

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 4.3. 2019 (od 12:00)

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 4.3. 2019 (od 12:00)

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 5. 2019 (do 12:00)

Veškeré podklady k vyhlášené výzvě naleznete zde.